Konkursy

Regulaminy konkursów na film, zdjęcie, najaktywniejsze środowisko oraz piosenkę autorską

Konkurs na filmy

1.Film od 1,5 min do 3 min zrealizowany podczas trwania festiwalu z materiałów bieżących.
2. technika dowolna przy użyciu dowolnego urządzenia : telefon komórkowy, tablet, aparat fotograficzny, kamera.
3.Twórcy mogą wykorzystywać różnego rodzaju gatunki filmowe / np: dokument, wywiad, reportaż /
4. Autorem może być jedna osoba lub zespół 2 osobowy.
5. Konkurs dla wszystkich uczestników Harcerskiego Festiwalu Wiosenne Czarowanie
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania zgłoszonych materiałów oraz ich publikowania /kopiowania, udostępniania/ oraz redagowania dla celów promocyjnych zgodnie z ustawą o prawach autorskich.
7. Rozstrzygnięcie konkursu podczas koncertu galowego  22.04.2018
Konkurs na zdjęcie festiwalowe
1. Zdjęcie/zdjęcia festiwalowe obrazujące : moment, postać, sytuację, portret, klimat, emocje.
2. technika dowolna przy użyciu dowolnego urządzenia.
3. Autorem może być jedna osoba.
4. Konkurs dla wszystkich uczestników Harcerskiego Festiwalu Wiosenne Czarowanie.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania zgłoszonych materiałów oraz ich publikowania / kopiowania, druku, udostępniania etc/ zgodnie z ustawą o prawach autorskich.
6. Rozstrzygnięcie konkursu podczas koncertu galowego 22.04.2018
Konkurs na najaktywniejsze środowisko
1. W konkursie wziąć może środowisko / gromada zuchowa, drużyna harcerska / będące uczestnikiem Harcerskiego Festiwalu Wiosenne Czarowanie.
2. Ocenie poddane zostanie:
– regulaminowe umundurowanie
– zaangażowanie w dopingowanie występujących zespołów
– pomysłowość w doborze form / okrzyk, pląs, elementy plastyczne etc/
– udział w poszczególnych wydarzeniach Wiosennego Czarowania / koncerty, świeczkowisko, nocny maraton piosenki, taniec belgijski /
– szeroko rozumiana kreatywność w prezentowaniu swojego środowiska.
3. Rozstrzygnięcie konkursu podczas koncertu galowego 22.04.2018
Konkurs piosenki autorskiej 
1. Do konkursu mogą przystąpić jedynie te osoby, które są jednocześnie autorami, kompozytorami i wykonawcami wykonywanych piosenek.
2 . Za „wykonawcę” piosenki uważa się osobę, która ją śpiewa (w przypadku zespołu: śpiewa głosem wiodącym, a nie np. w chórku)
3.  Nie dopuszcza się tzw. współautorstwa, tzn. sytuacji, w której autorem lub/i kompozytorem piosenki jest więcej niż jedna osoba.
4.  Do konkursu przystępuje zawsze osoba, nie grupa. Jeśli ta osoba jest integralną częścią jakiegoś zespołu, z którym występuje w konkursie, wówczas przy jej nazwisku można wymienić także nazwę zespołu.
5. W konkursie autor wykonuje min 1 a maksimum 2 utwory.
6. Udział w konkursie może wziąć wyłącznie uczestnik / w rozumieniu zgłoszenia konkursowego / Harcerskiego Festiwalu Wiosenne Czarowanie.
7.  Rozstrzygnięcie konkursu podczas koncertu galowego 22.04.2018