Koncerty

Projekt „Wiosenne Czarowanie” to cykl interaktywnych koncertów bazujących na 11 letniej tradycji Festiwalu Wiosenne Czarowanie połączonych z wystawami prezentującymi dokonania lokalnych organizacji harcerskich i grup wolontariackich, które odbywają się w wybranych powiatach Polski.

Wyjątkowość wydarzeń polega na ich współtworzeniu przez dzieci i młodzież szkolną samodzielnie realizującą działania monitorowane przez lokalnych działaczy oraz instruktorów i moderatorów Fundacji. Docelowo w każdej miejscowości powstanie sztab (20 osób) wolontariuszy (Ambasadorzy Wiosennego Czarowania) działający wg. metody małych grup. Każdy koncert organizuje sztab delegując zadania wg. indywidualnych predyspozycji wolontariuszy.

Koncerty odbywają się w placówkach kultury (sale, domy kultury, szkoły) w ścisłej współpracy z jednostkami samorządowymi, innymi organizacjami pozarządowymi oraz władzami oświatowymi.

Kształt wydarzenia jest indywidualnie dostosowany do potrzeb środowiska, zawiera jednak elementy stałe takie jak:

  • warsztaty dla sztabu z zakresu organizacji wydarzeń, mające na celu pobudzenie kreatywności i pomysłowości uczestników oraz ich identyfikację z Projektem.
  • prezentacja dokonań środowisk (z danego powiatu) w formie występów scenicznych ( supportów ) miejscowych zespołów lub solistów ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami ( np. drużyny Nieprzetartego Szlaku )
  • interaktywny występ znanego zespołu bądź artysty z nurtu poezji śpiewanej/piosenki turystycznej/piosenki harcerskiej
  • zakończenie w formie wspólnego kręgu (widownia, twórcy i wykonawcy ) i tzw. harcerskiej iskry przyjaźni

Elementami uzupełniającymi są : wystawa i prezentacje lokalnych środowisk wolontariackich oraz np. kiermasz twórczości własnej dzieci i młodzieży z którego dochód zasili cel charytatywny.

Dotychczas odbyły się koncerty:

  • Mrągowo (charytatywny koncert na rzecz Sybiraków), sztab 30 wolontariuszy
  • Szczecinek (koncert dla wsparcia hufca), sztab 30 wolontariuszy
  • Legionowo (charytatywny koncert „Centymetry dla Krzyśka), sztab 40 wolontariuszy
  • Nowy Dwór Mazowiecki (inauguracja roku harcerskiego), sztab 20 wolontariuszy
  • Wieliszew ( inauguracja przygotowań do X Festiwalu Wiosenne Czarowanie), sztab 20 wolontariuszy
  • Legionowo (charytatywny koncert „Dla Leonarda i Oresta” ), sztab 20 wolontariuszy

Jeśli chcesz aby w Twojej miejscowości odbył się Koncert Wiosennego Czarowania napisz do nas na mail lub zadzwoń – zakładka: kontakt!