Koncerty Wiosennego Czarowania – Współdziałanie, Kultura, Kreatywność

Zadanie dofinansowano z dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego 

Projekt Wiosenne Czarowanie to szereg zadań realizowanych na terenach gmin i powiatów Rzeczpospolitej Polskiej, mających na celu pobudzić wolontariat w obszarze działań obywatelskich oraz uaktywnić dzieci i młodzież szkolną do aktywności w tworzeniu kultury. Zadanie „Koncerty Wiosennego Czarowania Współdziałanie-Kultura-Kreatywność” zostało zrealizowane z dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego w 2019 roku. Umożliwiło ono nam zorganizowanie czterech koncertów z udziałem Leszka Kopcia, artysty, radiowca i działacza środowisk OzN.

Zaangażowaliśmy bezpośrednio w realizację zadania dzieci i młodzież ze Skierd, Legionowa i Wyśmierzyc. Zadanie uaktywniło 80 beneficjentów bezpośrednich w zakresie działania na rzecz ogółu lokalnej społeczności (powstały 4 sztaby 20 osobowe do realizacji koncertów). Poprzez realizację zadania wolontariusze podnieśli swoje kompetencje w zakresie organizacji wydarzeń obywatelskich w obszarze kultury, współdziałania z OzN, współpracy w grupach i odpowiedzialności za zadanie. Powstała lokalna grupa wsparcia – nieformalna – złożona z rodziców. Grupa ta (10 osób) wspierała działania przy koncertach w Skierdach, Legionowie i Wyśmierzycach. Fundacja otrzymała deklarację stałej współpracy w zakresie Projektu Wiosenne Czarowanie zarówno na terenie Województwa Mazowieckiego jak i poza nim.

Podczas realizacji zadania odnotowaliśmy zwiększone zainteresowanie zarówno dzieci i młodzieży jak i osób dorosłych wolontariatem (powstanie grup wsparcia wśród rodziców i nauczycieli) również wielokrotnie wyrażano zrozumienie dla realizowanych poprzez zadnie potrzeb oddolnych min. potrzeba dostępu do kultury wysokiej i kontaktu z artystami w tym OzN.

Dzięki znakomitej postawie wolontariuszy min. ze Szkoły Milenium udało się nam pozyskać do współpracy w realizacji koncertów Drużynę Czarne Stopy oraz grupę taneczną Baletka z Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych (ZSiPS) w Legionowie. Wolontariusze z tej szkoły wspierali również działania promocyjne min. rozklejali plakaty. Dzięki zadaniu mieliśmy możliwość zorganizowania koncertu bezpośrednio w szkole, wolontariusze mieli możliwość własnoręcznej budowy sceny, scenografii i organizacji widowni. Zadanie pozwoliło naświetlić problemy osób z niepełnosprawnościami, a poprzez występy i postać Leszka Kopcia pokazać jak można pokonywać bariery wyrosłe na drodze OzN w codziennym życiu.

Występy Leszka Kopcia, człowieka wokół którego realizowaliśmy zadanie, wniosły nową wartość w środowiska Skierd, Wyśmierzyc i Legionowa. Z przeprowadzonej każdorazowo sondy po koncertach wiemy, że zadanie wpisało się w oczekiwania zarówno beneficjentów bezpośrednich jak i pośrednich oraz osób fizycznych i prawnych, które je wspierały. Niezwykle istotne były podmioty saportujące artystę: Martyna Ordak (Grand Prix Wiosennego Czarowania 2019), Paskudy (Fundacja Szachraj i MOK Legionowo), Nikola Kamila Przebierała, Zielone KumKaCze, WiW (Wojtek i Wolontariusze) Wyśmierzyce, Czarne Stopy NS, Baletka – Tancerze wyobraźni oraz Jarosław Tomaszewski z zespołu Latający Dywan.

Stworzyliśmy sztaby, które działając metodą małych grup, uaktywniły osoby np. biernie funkcjonujące w samorządach szkolnych bądź nie mogące spełnić się w istniejących organizacjach (np w ZHP). Wyłoniliśmy 4 liderów w środowiskach i trwale współpracujemy z dwoma. Monitorujemy 3 środowiska lokalne pod kontem kolejnych działań nawiązujących do zrealizowanego zadania min. przygotowujemy ognisko warsztatowe w Wyśmierzycach, Kostrzynie, pracujemy na stałe z grupą nieformalną 30 wolontariuszy w Legionowie.

Uaktywniliśmy beneficjentów bezpośrednich w kierunku działań obywatelskich w obszarze kultury, podnieśliśmy ich kompetencje własne szczególnie w zakresie logistyki i organizacji wydarzeń, bezpieczeństwa i struktur prawnych oraz działań promocyjnych.
Uruchomiliśmy potencjał sojuszników dla zadania, w którego realizację włączyły się solidarnie grupy nieformalne rodziców. Spotkaliśmy się z opinią, że „pierwszy raz coś zależy tylko od nas” – co jest dowodem na trafnie zdiagnozowane potrzeby realizacji zadania.

Zadanie przyczyniło się do powstania idei aukcji charytatywnej dla uczniów ZSiPS w Legionowie, już są gromadzone pierwsze przedmioty przez powstałą w wyniku zadania grupę nieformalną „Sprzysiężeni” działającą przy Szkole Milenium. Kolejne działanie wyrosłe z zadania to przygotowywane ognisko warsztatowe w Wyśmierzycach, podczas którego zaplanujemy nowe działanie w gminie.

Fundacja Wspieramy będzie kontynuować realizację Projektu Wiosenne Czarowanie w kolejnym roku. Zapraszamy na nasze wydarzenia.